.

Η NAC Natural Cosmetics Limited, λαμβάνει μέρος, ως εκθέτης, στην 15η Διεθνή Έκθεση Middle East Organic and Natural Products Expo Dubai η οποία είναι η μοναδική έκθεση στη Μέση Ανατολή η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της σε φυσικά προϊόντα. Η έκθεση λαμβάνει χώρα ετησίως, και αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός για φυσικά και οργανικά προϊόντα στη Μέση Ανατολή και στη περιοχή της Βόρειας Αφρικής.